DIRETORIA

ERIKA TAMURA

Diretora-presidente

NORBERTO SHINJI MOGI

Diretor

YASUYOSHI OTA

Diretor

MASAHIKO KURITA

Diretor

JOSE AIZAWA

Diretor

ALEX MASUO KANEKO

Diretor

HIRU MIYAMOTO

Diretor

ALESSANDRA CAMPOS

Diretora

HIROYUKI SHIMIZU

Auditor

SECRETARIA

AKIKO CHIBA

Secretária-Geral